FHS Logo

Yhdistys

Finnjet Historical Society ry on vuonna 2009 perustettu suomalais-saksalainen historiaseura. Yhdistys syntyi täyttämään kulturellista ja tietämyksellistä tyhjiötä, jonka johdosta Suomen merihistorian kansainvälisesti maineikkaimman aluksen annettiin täydellisesti tuhoutua Intian Alangin romurannalla vuosina 2008-2009.

Yhdistyksemme on vastine ja vastalause purjealuksiin ja höyrylaivoihin keskittyneille toimijoille, jotka sanoivat Finnjetin osia torjuessaan: ”Me tallennamme vain historiaa”. Näin ollen taltioimme varsinkin Suomen ja Saksan välisen laivamatkustajaliikenteen lähimenneisyyttä ja nykypäivää. Se on elävää historiaa, jonka vaikutukset voimme kokea ilman historiantutkijan subjektiivista tulkintaa. Tarinaniskijät istuvat keskuudessamme ja voimme taltioida runsaasti heidän ajatuksiaan ja muistojaan. Aikakauden alukset ovat myös hyvin teknisiä ja monimutkaisia, joten teknisen osaamisen kerääminen on tärkeää. Taltioimalla ennakoivasti telakoiden, varustamoiden, laivojen ja varustetoimittajien asiakirjoja saamme ne parhaassa tapauksessa kokonaan talteen. Vähemmän siis arvailua ja vääriä johtopäätöksiä.

Julkaisujemme tulee olla luettavissa ja ymmärrettävissä, oli lukijan tausta mikä tahansa. On hyödyllisempää viihdyttää ja valistaa asiallisesti tuhatta kuulijaa kuin saada kaksi akateemikkoa myhäilemään. GTS Finnjet veti tuhannet ja tuhannet suupielet hymyyn kiihdyttäessään itsensä historiankirjoihin maailman suurimpana, nopeimpana, väkevimpänä ja ystävällisimpänä risteilylauttana. Tämä legenda kuuluu meille kaikille.

Finnjet yhdisti ihmisiä rajoista riippumatta ja meidän yhdistyksemme on tarkoitus jatkaa tätä menestyksekästä tehtävää. Finnjet yhdisti myös seuran perustajat. Kolme suomalaista, kaksi suomalais-saksalaista ja kaksi saksalaista perustajaa kuvaavat hyvin Finnjetin pitkää uraa kahden maan yhdistäjänä. FHS yhdistää laivan ja merireitin ystäviä, olivat he sitten varustajia, suunnittelijoita, rakentajia, miehistöjen jäseniä tai matkustajia.

Tapaamme toisiamme

Järjestämme kokoontumisia pitkin kalenterivuotta eri teemoin. Ensimmäisen toimintavuoden kolmas kokoontuminen tapahtui yritysjäsenemme STX Europen Helsingin telakalla, eli Finnjetin syntymäpaikalla. Joulun alla Finnjetin henkilökunnan jäsenet järjestävät matkan Saksaan.

Päätöksentekijät

Finnjet Historical Societyn hallitukseen kuuluu kuusi jäsentä ja heidän luottamuksensa punnitaan vuosikokouksen aikana. Hallitus edustaa suomalaisia ja saksalaisia mahdollisimman tasapuolisesti ja sen jäsenet ovat eri alojen huippuosaajia. Tämä takaa asioiden tarkastelun monesta näkökulmasta. Periaatteemme on, että hallituksen jäsenillä on myös omat vastuualueensa. Yhdistyksellä on lisäksi asiantuntijoita henkilökuntanaan.

Liittyminen

Finnjet Historical Society ry toivottaa tervetulleeksi kaikki GTS Finnjetin, lähimenneisyyden ja nykyaikaisen merenkulun ystävät ja ammattilaiset. Tässä vaiheessa täysivaltaisiksi jäseniksi kutsutaan Finnjetiltä palkkaa saaneet, eli pääasiassa miehistön jäsenet, operaattorit, suunnittelijat, rakentajat ja yhdistyksen hyväksi toimivat henkilöt. Yrityksille, yhteisöille ja meille vielä tuntemattomille tarjotaan tukijäsenen asemaa, joka oikeuttaa osallistumaan ilman rajoituksia, tosin ilman äänioikeutta. Tarkoitus on varmistaa, että vähälukuisten miehistön jäsenten tahto korostuu.

Jäsenmaksu vuonna 2009 on nolla euroa ja näillä näkymin vuonna 2010 ei myöskään kerätä jäsenmaksuja.

Copyright © Finnjet Historical Society ry. 2008-2020. All rights reserved.

Disclaimer